۱۴۰۳ دوشنبه ۲۸ خرداد

وظايف هيات مديره

وظایف هیات مدیره


بنیاد دارای هیات مدیره ای مرکب از 7نفر عضو اصلی و 2نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.


-حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
-رسیدگی به حسابها
- پرداخت دیون و وصول مطالبات
- اجرای مصوبات مجامع عمومی
- افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی
- تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی درمحاکم
-تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن
- قطع و فصل دعاوی از طریق (سازش ، مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده.
به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در موردنقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشدپس از تصویب مجمع به نام بنیاد انجام دهد .
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/05
تعداد بازدید:
2650
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان- ساختمان مرکزی- طبقه همکف
کدپستی: 8174673441
E-mail: bonyad@dean.ui.ac.ir
تلفن: 031-37935358 
 
Powered by DorsaPortal