۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
رئيس و اعضا
 
نام و نام خانوادگی: دکترهوشنگ طالبی حبیب آبادی
رییس هیات امنا بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی :

شماره تماس: 37932001
 نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی کرباسیان
عضو هیات امنا و رییس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی:
 

نام و نام خانوادگی:دکتراحمد براآنی
عضو هیات امنا و نایب رییس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی :
نام و نام خانوادگی: دکترحسین فقیهیان
عضو هیات امنا و مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی :
شماره تماس:36691490
نام و نام خانوادگی: دکترسیدعبدالحسین ساسان
عضو هیات امنا بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی:
 
نام و نام خانوادگی: دکترنعمت الله اکبری
عضو هیات امنا و عضو اصلی هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی :
 
نام و نام خانوادگی:دکتر ولی اله میرخانی
عضوهیات امنا و خزانه دار بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی :
شماره تماس:37932009
نام و نام خانوادگی: محمد حسین رضایی
عضو هیات امنا و عضو اصلی هیات مدیره بنیادحامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی :
 
نام و نام خانوادگی: مهندس محمد ابکاء خواجویی
عضو هیات امنا و عضو اصلی هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی :
 
نام و نام خانوادگی: دکترمحمدرضا ایروانی
عضو هیات امنا و عضو اصلی هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی:

 
 
نام و نام خانوادگی: مسعود صرامی
عضو هیات امنا بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی:

نام و نام خانوادگی:دکتر سید محسن قائم فرد
بازرس اصلی هیات امنا و هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی:http://ase.ui.ac.ir/gaemfard
شماره تماس:37932399
نام و نام خانوادگی: دکترمحمدصالح طیب نیا
عضو علی البدل هیات امنا و هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی:

نام و نام خانوادگی: دکتر بهرام سبحانی
عضو علی البدل هیات امنا بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
 صفحه خانگی:
 
 
نام و نام خانوادگی:مهندس منصور یزدی زاده
بازرس علی البدل هیات امنا بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
 صفحه خانگی:
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/05
تعداد بازدید:
2722
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان- ساختمان مرکزی- طبقه همکف
کدپستی: 8174673441
E-mail: bonyad@dean.ui.ac.ir
تلفن: 031-37935358 
 
Powered by DorsaPortal