۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

رئيس و اعضا

 
  نام و نام خانوادگی: دکترحسین هرسیج
رییس هیات امنا بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
شماره تماس: 4-37932001 
 
 نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی کرباسیان
عضو هیات امنا و رییس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
 

نام و نام خانوادگی:دکتر سید محسن قائم فرد
مدیرعامل بنیاد حامیان و عضو اصلی هیات امنا بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگی:http://ase.ui.ac.ir/gaemfard
شماره تماس:37935358