۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
معرفي مدير عامل و شرح وظابف
 
نام و نام خانوادگي: دكترحسين فقيهيان
عضو اصلي هيات امنا و مديرعامل بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي :
شماره تماس:36691490
 
 

وظايف مديرعامل

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي بنياد است و در حدود اختياراتي كه ازطرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده بنياد محسوب شده و از طرف بنيادحق امضا دارد.

مديرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل مي باشد :
1- نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛
2- استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيات مديره؛
3- نگهداري دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
4- اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد؛
5- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي بنياد به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي؛
6- تهيه پيش نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مديره و ارسال به مجمع عمومي؛
7- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مديره؛
8- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر؛
9- پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هيأت مديره؛
10- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود.

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/05
تعداد بازدید:
470
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان- ساختمان مركزي- طبقه همكف
كدپستي: 8174673441
E-mail: bonyad@dean.ui.ac.ir
تلفن: 031-37935358 
 
Powered by DorsaPortal