۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
اخبار
معرفی بنیاد

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در توسعه پايدار جامعه پيشرفته امروزي در دنيا نقش بي بديلي را بعهده دارند . توسعه روز افزون و شگفت آور دانش در حوزه هاي علوم و تكنولوژي ، علوم پزشكي و علوم انساني كه سبب ارتقاء كيفي زندگي بشريت شده است. از دستاوردهاي انكار ناپذير اين مراكز علمي و استراتژيك مي باشد. تامين پشتوانه هاي مالي اين مراكز حتي در كشورهاي متمول و ثروتمند نيز به تنهايي از توانايي دولت ها خارج است. لذا بسياري از دانشگاه هاي پيشرو در دنيا بخش وسيعي از نيازهاي مالي خود را توسط نهادها، سازمانها و اشخاص حقيقي نيكوكار و خيرانديش تامين مي نمايند . اينگونه نهاد ها و اشخاص بخوبي آگاهند كه كمك به دانشگاه به مثابه كمك به توسعه يافتگي جامعه و بشريت قلمداد مي گردد .

خصلت بخشندگي و نيكوكاري در بين جامعه ايراني در دنيا زبانزد و سرآمد مي باشد و هم ميهنان ما با الهام از فرهنگ غني ملي و بهره گيري از تعاليم ديني از ديرباز نقش بارزي در توسعه علوم و دانش ايفا نموده اند. با توجه به اين روحيه متعالي و با عنايت به نيازهاي فزاينده دانشگاه ايجاد تشكيلاتي كه بتواند بسترمناسبي جهت جذب كمك هاي نيكوكارانه و ايجاد پشتوانه هاي مالي لازم براي توسعه دانشگاه فراهم آورد بسيار ضروري به نظر مي رسد . در چنين شرايطي بنياد حاميان دانشگاه اصفهان به همت جمعي از خيرانديشان شكل مي گيرد تا بتواند با استقرار تشكيلاتي منسجم، مردم نهاد و شفاف اين ضرورت اساسي را تامين نمايد .

نحوه مشارکت و همکاری
نحوه مشارکت و همکاری
پروژه های در دست انجام
پروژه‌های در دست انجام
کمیته ها
کمیته ها
آمار و اطلاعات
آمار و اطلاعات
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان- ساختمان مركزي- طبقه همكف
كدپستي: 8174673441
E-mail: bonyad@dean.ui.ac.ir
تلفن: 031-37935358 
 
Powered by DorsaPortal