۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
برگزاري جلسه با دانشكده فني و مهندسي جهت تعامل و همكاري في مابين" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
برگزاري جلسه با دانشكده فني و مهندسي جهت تعامل و همكاري في مابين
برگزاري جلسه با دانشكده فني و مهندسي جهت تعامل و همكاري في مابين
نظر به هماهنگي صورت گرفته با دانشكده ها و كانون هاي مستقر در انها، مبني بر برگزاري جلسات در دانشكده ها جهت همكاري بيشتر با بنياد حاميان دانشگاه، بدين منظور در روز دوشنبه مورخ 98/10/23 رأ س ساعت 11 ظهر واقع در تالار شورا دانشكده فني ومهندسي (شوراي دانشكده) برگزار گرديد.

 نظر به هماهنگي صورت گرفته با دانشكده ها و كانون هاي مستقر در انها، مبني بر برگزاري جلسات در دانشكده ها جهت همكاري بيشتر با بنياد حاميان دانشگاه، بدين منظور در روز دوشنبه مورخ 98/10/23 رأ س ساعت 11 ظهر واقع در تالار شورا دانشكده فني ومهندسي (شوراي دانشكده) برگزار گرديد. 

تاریخ:
1398/10/24
تعداد بازدید:
18
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان- ساختمان مركزي- طبقه همكف
كدپستي: 8174673441
E-mail: bonyad@dean.ui.ac.ir
تلفن: 031-37935358 
 
Powered by DorsaPortal