۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
وظايف هيات مديره

وظايف هيات مديره


بنياد داراي هيات مديره اي مركب از 7نفر عضو اصلي و 2نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.


-حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول
-رسيدگي به حسابها
- پرداخت ديون و وصول مطالبات
- اجراي مصوبات مجامع عمومي
- افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني
- تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني درمحاكم
-تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن
- قطع و فصل دعاوي از طريق (سازش ، مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده.
به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در موردنقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشدپس از تصويب مجمع به نام بنياد انجام دهد .
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/05
تعداد بازدید:
269
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان- ساختمان مركزي- طبقه همكف
كدپستي: 8174673441
E-mail: bonyad@dean.ui.ac.ir
تلفن: 031-37935358 
 
Powered by DorsaPortal