۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
رئيس و اعضا
 نام و نام خانوادگي : دكتر مهدي كرباسيان
عضو هيات امنا و رييس هيات مديره بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي:
شماره تماس :
 
نام و نام خانوادگي:دكتراحمد براآني
عضو هيات امنا و نايب رييس هيات مديره بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي : http://eng.ui.ac.ir/ahmadb
شماره تماس:
 
نام و نام خانوادگي: دكترحسين فقيهيان
عضو هيات امنا و مديرعامل بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي :
شماره تماس:36691490
 
نام و نام خانوادگي: دكترنعمت الله اكبري
عضو هيات امنا و عضو اصلي هيات مديره بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي : http://ase.ui.ac.ir/n_akbari
شماره تماس:
 
نام و نام خانوادگي:دكتر ولي اله ميرخاني
عضوهيات امنا و خزانه دار بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي :
شماره تماس:37932009
 
نام و نام خانوادگي: محمد حسين رضايي
عضو هيات امنا و عضو اصلي هيات مديره بنيادحاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي :
 
 
نام و نام خانوادگي: مهندس محمد ابكاء خواجويي
عضو هيات امنا و عضو اصلي مديره بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي :
 
نام و نام خانوادگي:مهندس منصور يزدي زاده
بازرس علي البدل هيات امنا و هيات مديره بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
 صفحه خانگي:
شماره تماس:
 X
نام و نام خانوادگي: دكتر بهرام سبحاني
عضو علي البدل هيات امنا و هيات مديره بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
 صفحه خانگي:
شماره تماس:
 
نام و نام خانوادگي:دكتر سيد محسن قائم فرد
بازرس اصلي هيات امنا و هيات مديره بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي:http://ase.ui.ac.ir/gaemfard
شماره تماس:37932399
 
نام و نام خانوادگي: دكترمحمدصالح طيب نيا
عضو علي البدل هيات امنا و هيات مديره بنياد حاميان دانشگاه اصفهان
صفحه خانگي:
شماره تماس:
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/23
تعداد بازدید:
763
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان- ساختمان مركزي- طبقه همكف
كدپستي: 8174673441
E-mail: bonyad@dean.ui.ac.ir
تلفن: 031-37935358 
 
Powered by DorsaPortal